+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

                                 TERMINSKI NAČRT IZVEDBE  ZAKLJUČNEGA IZPITA (ZI)

Aktivnosti Kdo/naloge Roki
Zbiranje predlogov za izdelek  oz. storitve tajnik ŠK ZI do 5. 1. 2023
Pregled in potrditev predlogov za izdelek in seznam mentorjev ŠK ZI do 27. 1. 2023
Objava seznama izdelka oz. storitve  na oglasni deski tajnik ŠK ZI do 27. 1. 2023
Prijava kandidatov – dijakov kandidat pri mentorju, vlogo kandidat odda tajniku ŠK ZI najkasneje do 3. 2. 2023

Potrditev izdelka oz. storitve na

ŠK ZI

ŠK ZI najkasneje do 6 3. 2022
Izdaja pisnega sklepa kandidatu tajnik ŠK ZI najkasneje do 8. 3. 2023
Navodila za mentorje in zbirna mapa za kandidate tajnik ŠK ZI do 20. 3. 2023
Navodila za izvedbo izdelka oz. storitve mentor kandidatu najkasneje do 20. 3. 2023
Izvedba izdelka oz. storitve kandidat do 13. 5. 2023
Oddaja poročila o izdelku oz. storitve kandidat tajniku ŠK ZI najkasneje do 19. 5. 2023
Priprava na ZI kandidat in mentor od 23. 5. do 26. 5. 2023
prijava k ZI kandidat pri tajniku ŠK ZI dne 22. 5. 2022 od 10.00 do 12.00  V UČILNICI 21
Izvedba izpitov ZI ŠIK ZI in ŠK ZI Koledar ZI
Zagovor izdelka oz. storitve ŠIK ZI po razporedu

Tanja Tomšič, tajnica Šolske komisije za zaključne izpite

 

 

Dostopnost