+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

AKTUALNO V SREDNJI ŠOLI

Povezave do ONLINE govorilnih ur učiteljev – 19. 1. 2021

Arh Ana Bider Franci Bizjak Jurij Bukarica Goran Čampa Marjeta Čarić Ina Dvorščak Dušan Gramc Lokar Sabina Hacin Nataša Kastelic Katja Klavčič Klemen Klevže Marjeta Kokalj Bernarda Kolar Romana Kordiš Nataša Korošec Marjan Krajnc Katja Kulovec Marjetka Lenart Bregar Barbara Lunar Jemec Mateja Maguša Zorica Makarič Vanja Mencin Matej Moder Matjaž Mord Bojan Nograšek Mateja Pavlovič Cvrtila Nataša Porenta Dane Potočnik Hönigsman Peter Savić Nikola Slokan Marta Soderžnik Samo Stanovnik Matevž Strah Nataša Šimenc Andreja Štrukelj David Trbežnik Zlatka Trebovc Silva Uršič Modrej Erika Volk Miran Vrečar Branko Zajc Boštjan Zakotnik Maja Zavrl Aleš Zgonc Irena Žarn Klemen      

Predmetni izpitni katalogi za poklicno maturo

 " Z zadnjo veljavno različico: Klik na to povezavo" . .. ... Uporaba predmetnih izpitnih katalogov: spomladanski izpitni rok 2021, jesenski izpitni rok 2021 in zimski izpitni rok 2020. Vir: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/PIK/2021.htm

Ob začetku leta in izvajanje pouka v šoli

Spoštovani dijaki in starši! Najprej vam še enkrat voščim zdravo, upešno in čimbolj umirjeno leto, ki ga začenjamo. Zavodi za otroke s posebnimi potrebami začenjamo s poukom v šoli v torek, 5. 1. 2021, po urniku za torek. V dom lahko pridete v torek zjutraj in se vključite k pouku, ko boste lahko prišli v šolo. Ure, ki jih boste zaradi tega morda zamudili, vam bodo razredniki opravičili. To velja tudi za dijake, ki bivate v DD Vič. Jutri, v ponedeljek, 4. 1. 2021, bo potekal pouk na daljavo. Zaposleni imamo namreč v dopoldanskem času možnost hitrega testiranjana okužbo s SARSCoV-2. Učitelji bodo imeli pouk po urniku, ali pa vam bodo vsebino ure naložili v Moodle učilnice. O tem vas bo obvestil vsak učitelj posebej. Tudi vzgojitelji vam bodo jutri še na razpolago od 17. do 19.ure v vaših učilnicah skupine. Če se želite testirati tudi mladostniki ali želite to starši, lahko pridete na testiranje jutri od 10. do 12. ure v športno dvorano na Kodeljevem, Gortanova ulica 21, Ljubljana. In...

Želje in voščila dijakov

Tudi takrat, ko vam je najbolj težko, obstaja žarek upanja za srečo. Dovolite mu, da vas spremlja zdravje, veselje, sreča, zaupanje, prijateljstvo. V letu, ki prihaja 2021... Zase in družino si želim miru, lepih dni, veselja in da bi odpihnili koronavirus s planeta Zemlja. V srebrnem ivju bakle plapolajo, božični sel prinaša sporočilo, da že minevajo najhujši časi, da se bo vse na bolje obrnilo. Dobrota bo premagala sovraštvo, ljubezen v srcih bo pregnala mraz, zato praznujmo v miru, sestre, bratje, zaupajmo v srečnejši novi čas. (Svetlana Makarovič) Vesele božične praznike in vse dobro v Novem letu! Staro leto je skoraj mimo, ne se nazaj ozirat, novega pa ne priganjat in se pusti presenetit. Dijaki bodo tudi naredili nekaj zase in razveseli družino. Danes bom dobrega naredil zase to da bom pomagal doma z hišnimi opravili in izboljšal sebe kot osebo z dobrimi deli. Za družino bom naredil to da se jim bom še bolj posvetil kot prej in se družil z njimi in jim pomagal. Za domovino pa...

USKLADITEV ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA

Na podlagi prvega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Ur. l RS, 152/20 in 175/20) in Sklepa MIZŠ o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/2021 (600-140/2020/1) ravnateljica srednje šole in doma določam naslednje   USKLADITEV ŠOLSKIH PRAVIL OCENJEVANJA ZNANJA   I. Pouk v srednji šoli je v šolskem letu 2020/2021 organiziran v enem ocenjevalnem obdobju. Ocenjevalno obdobje se za dijake zaključnih letnikov zaključi 21. 5. 2021 in za vse ostale dijake 23. 6. 2021. II. Načine izpolnjevanja učnih obveznosti uskladi posamezni strokovni aktiv, pri čemer ima vsak učitelj pravico prilagoditve glede na specifiko oddelka. S spremembami načinov izpolnjevanja učnih obveznosti učitelj predmeta seznani dijake pri pouku. Načrt pisnega ocenjevanja znanja določi posamezen strokovni aktiv, konkretno določitev rokov pisnega ocenjevanja uskladi učitelj predmeta z drugimi učitelji, ki poučujejo v oddelku. Spremembe rokov...

Predstavitev poklicev na srednji šoli ZGNL

Brez slovenskega znakovnega jezika   https://youtu.be/Sitxeu6DmxI   V slovenskem znakovnem jeziku   https://youtu.be/qisEjbBwl3w

17. Animateka

V petek, 4. decembra 2020! Dijaki medijske in grafične usmeritve si boste dogodek ogledali »on line«. Geslo za dostop bo objavljeno ob 11:00, v spletni učilnici Moodle »Animateka«. Povezava bo aktivna le na začetku. Po ogledu programa boste izpolnili vprašalnik, ki bo objavljen na istem mestu, kot geslo. Z rešenim vprašalnikom boste potrdili svojo udeležbo na dogodku. Tudi ta vsebina sodi k interesnim dejavnostim, ki so sestavni del predmetni-kov izobraževalnih programov. Opravljene interesne dejavnosti so pogoj za napre-dovanje v višji letnik. Povezava do Animateke: pregledna plošča - predmeti - srednja šola - Animateka Želimo vam zanimiv petek!

Pouk na srednji šoli ZGNL bo potekal na daljavo

Spoštovani dijaki in starši, obveščam vas, da bo v naslednjem tednu od 2. – 6. 11. 2020 pouk na srednji šoli ZGNL potekal na daljavo. Pouk bo potekal po veljavnem urniku vključno z razrednimi in govorilnimi urami, izvajalo se bo tolmačenje in tudi ure DSP. Vstopna točka je Moodle učilnica. Vsaka ura se začne točno po urniku z videokonferenco, ki traja od 20 - 30 minut, ostali del ure pa imate dijaki čas za prepis snovi ali kakšno nalogo. Pri izvajanju blok ur ali več ur praktičnega pouka se lahko video konferenca izvede v strnjeni obliki (40 min) in potem poteka samostojno delo, po dveh šolskih urah pa se tak način dela ponovi. Dom bo zaprt. V prilogi spodaj so naši kontakti in predlog načrta dela na daljavo, ki naj vam bo dijakom v pomoč in oporo. V kolikor boste imeli kakršne koli težave s sodelovanjem pri pouku, nas prosim čimprej kontaktirajte (razrednik, svetovalne delavke, pomočnica ravnateljice, ravnateljica), pri tehničnih težavah pa se obrnite prosim na Romano in Tadeja...

RAVNATELJICA: BERNARDA KOKALJ

E-mail naslov: bernarda.kokalj@zgnl.si
Tel. št.: +386 (1) 5800 511

ODJAVA PREHRANE

SMS sporočila: 051 679 777,
Elektronska pošta: odjava.prehrane@zgnl.si

NAROČILO POMOČNIKA

Naročilo pomočnika

STAREJŠI PRISPEVKI

Arhiv

Zaposleni in aktivi

Zaposleni in aktivi

Na srednji šoli zaposleni učitelji delujejo znotraj različnih strokovnih aktivov.

VEČ …

Izobraževanje odraslih

Izobraževanje odraslih

Glede na zanimanje gluhih in naglušnih oseb za pridobitev višje strokovne izobrazbe ali poklicno prekvalifikacijo organiziramo izobraževanjem odraslih v programih srednjega poklicnega in poklicno tehniškega izobraževanja.

VEČ …

Vpis, programi in predmetniki

Vpis, programi in predmetniki

Učenci, ki so uspešno končali osnovno šolsko obveznost in imajo ustrezno odločbo o usmeritvi, se lahko glede na interese, sposobnosti in šolski uspeh odločijo za enega od programov ZGNL.

VEČ …

Zaključek izobraževanja

Zaključek izobraževanja

Šolanje lahko dijaki zaključijo z zaključnim izpitom ali poklicno maturo, odvisno od programa izobraževanja.

Zaključni izpit

Poklicna matura

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost