Interesne dejavnosti v srednji šoli povezane s programom

Interesna dejavnost Izvajalec Termin
seznanjanje dijakov razredniki 1. 9. 2022
različne delavnice učiteljski zbor 2. 9. 2022
spoznavanje ZGNL in Ljubljane ter športni dan vodja interesnih dejavnosti in vodja športnega aktiva  
tabor v CŠOD Planica za 3. in 4. letnike svetovalni delavci 5. – 7. 9. 2022
tabor v CŠOD Planica za 1. letnike svetovalni delavci 7. – 9. 9. 2022
priložnostne razstave vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
2. športni dan vodja športnega aktiva oktober 2022
tehniški     dan     za     CKSG Portorož in CSG Maribor svetovalni delavci, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji november 2022
tehniški dan za ZGN Ljubljana svetovalni delavci in učitelji strokovnih predmetov november 2022
strokovne ekskurzije in ogledi vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti organizacijski odbor 23. 12. 2022
dan odprtih vrat svetovalni delavci, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji januar  2023
proslava ob kulturnem dnevu organizacijski odbor 3. 2. 2023
informativni dan svetovalni delavci, učitelji strokovnih predmetov in vzgojitelji 17. – 18. 2. 2023
interesne dejavnosti vodje strokovnih aktivov 21. 6. 2023
3. športni dan vodja športnega aktiva 22. 6. 2023
proslava ob dnevu državnosti organizacijski odbor 23. 6. 2023

Ostale dejavnosti se bodo odvijale med šolskim letom skladno z učnim načrtom v posameznih programih.

Oglede sejmov in proizvodnih obratov ter strokovne ekskurzije organiziramo v različnih krajih Slovenije in v tujini po posameznih usmeritvah. Strokovna ekskurzija bo predstavljena dijakom in staršem v programu ekskurzije.

Interesne dejavnosti po izbiri

Interesna dejavnost po izbiri Izvajalec
Košarka Nataša Strah
Bodi FIT Nataša Strah