Interesne dejavnosti v srednji šoli povezane s programom

Interesna dejavnost Izvajalec Termin
Seznanjanje dijakov razredniki, dijaška skupnost 3. 9. 2018
Tabor za dijake prvih letnikov Barbara Lenart Bregar 3. 9. – 5. 9. 2018
1. športni dan Goran Bukarica, Nataša Strah 4. 9. 2018
Priložnostne razstave vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
Tehniški dan za CKSG Portorož in CSG Maribor svetovalna služba in učitelji strokovnih predmetov november 2018
Tehniški dan za ZGN Ljubljana svetivalna služba in učitelji strokovnih predmetov november 2018
Strokovne ekskurzije vodje strokovnih aktivov celo šolsko leto
Projektni dnevni učiteljski in vzgojiteljski zbor marec 2018
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti organizacijski odbor 21. 12. 2018
Dan odprtih vrat svetovalna služba 15. 1. 2019
Proslava ob kulturnem dnevu organizacijski odbor 7. 2. 2019
2. športni dan Goran Bukarica februar 2019
Informativni dan svetovalna služba 15. – 16. 2. 2018
Čistilna akcija dijaška skupnost spril 2019
Srečanja srednjih šol Slovenije vodje strokovnih aktivov april – maj  2019
Mini olimpijada treh zavodov Matevž Stanovnik april – maj  2019
3. športni dan Goran Bukarica 21. 6. 2019
Proslava ob dnevu državnosti organizacijski odbor 24. 6. 2019

Ostale dejavnosti se bodo odvijale med šolskim letom skladno z učnim načrtom v posameznih programih.

Oglede sejmov in proizvodnih obratov ter strokovne ekskurzije organiziramo v različnih krajih Slovenije in v tujini po posameznih usmeritvah. Strokovna ekskurzija bo predstavljena dijakom in staršem v programu ekskurzije.

 Interesne dejavnosti po izbiri

Interesna dejavnost Izvajalec
Košarka Goran Bukarica
Odbojka Nataša Strah
Spletni paparaci Katja Kastelic, Romana Kolar
Omrežimo svet – omrežja Romana Kolar
Računalništvo (CentOS) za dijake Jure Škapin
Šolski časopis Katja Kastelic, Sabina Gramc Lokar
Košarka Goran Bukarica