Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja
Goran Bukarica športna vzgoja
Nataša Strah športna vzgoja
Sabina Gramc Lokar angleščina
Marjeta Čampa angleščina
Marta Slokan slovenščina
Eva Oven slovenščina
Marjeta Klevže slovenščina
Nataša Pavlovič Cvrtila / Helena Šter slovenščina
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje, odprti kurikul
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija
Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik, tolmač
Zorica Maguša kemija, naravoslovje
Dušan Dvorščak matematika
Mateja Nograšek matematika
Samo Soderžnik matematika, fizika
Katja Kastelic matematika, strokovni predmeti računalništva
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva
Romana Kolar strokovni predmeti računalništva
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva
Jure Škapin strokovni predmeti računalništva
Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva
Boštjan Kremljak strokovni predmeti strojništva
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva
Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Zlatka Trbežnik strokovni predmeti tekstilstva
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva
Ana Arh strokovni predmeti živilstva, naravoslovje
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva
Barbara Lenart Bregar psihologija
Franci Bider spremljevalec, strokovni predmeti ekonomije

STROKOVNI AKTIVI

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva in strojništva David Štrukelj
Aktiv učiteljev grafičarstva in tekstilstva Boštjan Zajc
Aktiv učiteljev računalištva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Mateja Nograšek
Aktiv učiteljev odprtega kurikula in psihologije Barbara Lenart Bregar
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Marjeta Klevže
Aktiv učiteljev športne vzgoje Peter Modrej
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik
Aktiv živilstva Klemen Klavčič
Aktiv spremljevalcev Katarina Lovšin

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar psihologinja
Andreja Lamut Gazvoda socialna pedagoginja
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami