Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razrednik
Goran Bukarica športna vzgoja 2. Nb
Nataša Strah športna vzgoja 5. Dgkrt
Iztok Fric športna vzgoja  
Sabina Gramc Lokar angleščina 4. Am
Marjeta Čampa angleščina 4. Crvt
Marta Slokan slovenščina  
Marjeta Klevže slovenščina 3.5. Amg
Tanja Tomšič slovenščina 1. Am
Lucija Lipovšek slovenščina  
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje 2. Ntm
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul 1. Cr
Irena Zgonc geografija, družboslovje 3. Bghmv
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija 2. Mb
Nataša Kordiš strokovni predmet medijev, tolmač  
Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik, tolmač  
Zorica Maguša kemija, biologija, naravoslovje 3. Cr
Dušan Dvorščak matematika 2. Bm
Bojana Zlatevska matematika,  strokovni predmeti računalništva  
Samo Soderžnik matematika, fizika 3. Nkbm
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva  
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva 1 . Čr
Matej Mencin strokovni predmeti računalništva 2. Cr
Matej Jenko strokovni predmeti računalništva  
Jaka Lah strokovni predmeti računalništva  
Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva  
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva  
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva 1. Bmh
Ludvik Jonaš strokovni in praktični predmeti strojništva  
Tone Sitar strokovni in praktični predmeti vrtnarstva  
Boris Tolar praktični predmeti lesarstva  
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva  
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva  
Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva 4. Drkm
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač  
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev 2. Agm
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev  
Zlatka Trbežnik strokovni predmeti tekstilstva  
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva  
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva 2. Fkst
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva  
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva 2. Gh
Ana Arh strokovni predmeti živilstva, naravoslovje  
Vladka Domjanič strokovni predmeti živilstva, naravoslovje  
Nikola Savić strokovni in praktični predmeti živilstva  
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva 1. Evs
Franci Bider strokovni predmeti ekonomije 1. Nbk
Andreja Lamut Gazvoda učiteljica dodatne strokovne pomoči 4. Bmgk
Mateja Železnikar spremljevalka  
Dušan Marolt spremljevalec  
Brigita Trpin spremljevalka  
Miha Šporar spremljevalec  
Lana Lavrih spremljevalka  
Luka Klemenčič spremljevalec  
Pia Oražem spremljevalka  
Ursula Osojnik spremljevalka  
Suzi Fink spremljevalka  
Tina Kapelj Kovačič spremljevalka  
Bojana Mrak spremljevalka  
Miran Mihevc spremljevalec  
Elizabeta Nikolova tolmač za slovenski znakovni jezik  
Nataša Kordiš tolmač za slovenski znakovni jezik  
Petra Rezar tolmač za slovenski znakovni jezik  

 

STROKOVNI AKTIVI

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva David Štrukelj
Aktiv učiteljev strojništva Marjan Korošec
Aktiv učiteljev grafičarstva in tekstilstva Nataša Kordiš
Aktiv učiteljev računalništva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Samo Soderžnik
Aktiv učiteljev  družboslovja, odprtega kurikula in psihologije Klemen Žarn
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Sabina Gramc Lokar
Aktiv učiteljev športne vzgoje Nataša Strah
Aktiv vzgojiteljev v domu Maja Jevtič
Aktiv vzgojiteljev v domu – Vič Katja Tavčar Lavrenčak
Aktiv živilstva Klemen Klavčič
Aktiv svetovalnih delavcev Bernarda Banko
Aktiv spremljevalcev Katarina Lovšin

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
Bernarda Banko šolska svetovalna služba
Katja Frangež šolska svetovalna služba
Maruša Jarc Stergar šolska svetovalna služba
Siniša Boravičanin šolska svetovalna služba
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami
Nuša Radmilović strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami

 VODSTVO SREDNJE ŠOLE IN DOMA

Ime in priimek Delovno mesto
Barbara Lenart Bregar v. d. ravnateljice srednje šole in doma
Ina Čarić pomočnica v. d. ravnateljice srednje šole in doma
Mateja Lunar Jemec pomočnica v. d. ravnateljice srednje šole in doma
Vanja Makarič pomočnica v. d. ravnateljice srednje šole in doma