Ime in priimek Predmet (področje) poučevanja Razrednik
Goran Bukarica športna vzgoja
Nataša Strah športna vzgoja 4. B
Sabina Gramc Lokar angleščina 2. A
Marjeta Čampa angleščina 2. C
Marta Slokan slovenščina
Marjeta Klevže slovenščina 4. A
Nataša Pavlovič Cvrtila slovenščina
Klemen Žarn zgodovina, družboslovje 3. N
Erika Uršič Modrej zgodovina, družboslovje, odprti kurikul 3. B
Irena Zgonc geografija, družboslovje 1. B
Katja Krajnc odprti kurikul – komunikacija
Nataša Kordiš strokovni predmet medijev, tolmač
Marjetka Kulovec odprti kurikul – slovenski znakovni jezik, tolmač
Zorica Maguša kemija, biologija, naravoslovje 4. D
Dušan Dvorščak matematika 5. D
Mateja Nograšek matematika
Samo Soderžnik matematika, fizika 1. N
Katja Kastelic strokovni predmeti računalništva
Vanja Makarič matematika, strokovni predmeti računalništva 1 . C
Romana Kolar strokovni predmeti računalništva
Dane Porenta strokovni predmeti računalništva 3 . C
Matej Mencin strokovni predmeti računalništva
Branko Vrečar strokovni predmeti računalništva
Marjan Korošec strokovni predmeti strojništva 3. Nk
Miran Volk strokovni predmeti strojništva
Ina Čarić strokovni predmeti strojništva 2. B
David Štrukelj strokovni predmeti lesarstva 2. N
Peter Potočnik Hönigsman strokovni predmeti lesarstva
Matjaž Moder strokovni predmeti lesarstva
Matevž Stanovnik strokovni predmeti lesarstva
Mateja Lunar Jemec strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Bojan Mord strokovni predmeti grafičarstva in medijev, tolmač  3. A in 5. A
Nataša Hacin strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Boštjan Zajc strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Aleš Zavrl strokovni predmeti grafičarstva in medijev
Zlatka Trbežnik strokovni predmeti tekstilstva
Silva Trebovc strokovni predmeti tekstilstva
Klemen Klavčič strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva
Andreja Šimenc strokovni predmeti slaščičarstva in živilstva
Jurij Bizjak strokovni predmeti živilstva
Ana Arh strokovni predmeti živilstva, naravoslovje 3. E
Maja Zakotnik strokovni predmeti vrtnarstva
Barbara Lenart Bregar psihologija
Franci Bider strokovni predmeti ekonomije
Mateja Železnikar spremljevalec
Elizabeta Nikolova tolmač za slovenski znakovni jezik
Petra Božič tolmač za slovenski znakovni jezik
Jožica Lutar tolmač za slovenski znakovni jezik

STROKOVNI AKTIVI

Aktiv Vodja aktiva
Aktiv učiteljev lesarstva David Štrukelj
Aktiv učiteljev strojništva Marjan Korošec
Aktiv učiteljev grafičarstva in tekstilstva Boštjan Zajc
Aktiv učiteljev računalištva Dane Porenta
Aktiv učiteljev matematike in naravoslovnih predmetov Mateja Nograšek
Aktiv učiteljev  družboslovja, odprtega kurikula in psihologije Klemen Žarn
Aktiv učiteljev slovenščine, angleščine, komunikacije in slovenskega znakovnega jezika Marjeta Klevže
Aktiv učiteljev športne vzgoje Peter Modrej
Aktiv vzgojiteljev v domu Boža Zagoričnik
Aktiv živilstva Klemen Klavčič
Aktiv spremljevalcev Katarina Lovšin

DRUGI STROKOVNI DELAVCI

Ime in priimek Delovno mesto
mag. Barbara Lenart Bregar – psihologinja šolska svetovalna služba
Marjetka Mrak – psihologinja šolska svetovalna služba
Andreja Lamut Gazvoda – socialna pedagoginja šolska svetovalna služba
Katarina Lovšin strokovna delavka za otroke z avtističnimi motnjami