DATUM VSEBINA
Od 19. 8. do 21. 8. 2020 Popravni izpiti
Od 25. 8. do 26. 8. 2020 Zaključni izpiti
Od 24. 8. do 3. 9. 2020 Poklican matura
25. 8. 2020 Konferenca in organizacijski sestanek SŠ ob 8.30
26. 8. 2020 Konferenca in organizacijski sestanek DOM ob 8.30
1. 9. 2020 Prvi šolski dan – obvestilo na www.zgnl.si
4. 9. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
Od 8. 9.  do 14. 9. 2020 Predstavitveni sestanki z dijaki in njihovimi starši
Od 15. 9. do 25. 9. 2020 Pridobitev globalne ocene za dijaka, sestanki za pripravo IP za novince
6. 10. 2020 Ob 17.30 roditeljski sestanki za VSE oddelke
9. 10. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
20. 10. 2020 Ob 17.00 konferenca SŠ
Od 26. 10 do 30. 10. 2020 JESENSKE POČITNICE
6. 11. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
NOVEMBER 2020 Predstavitev izobraževalnih programov SŠ za CKSG Portorož, CSG Maribor, 8. razred ZGNL, 9. razred ZGNL
17. 11. 2020 Ob 16.00 konferenca SŠ
Ob 17.30 popoldanske govorilne ure
4. 12. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
14. 12. 2020 Ob 7.30 skupna konferenca doma in SŠ
Od 28. 12. do 31. 12. 2020 NOVOLETNE POČITNICE
14. 1. 2021 DAN ODPRTIH VRAT SREDNJE ŠOLE
15. 1. 2021 Ocenjevalna konferenca /vse ocene naj bodo zaključene do 14. 1. 2021, do 12.00/
Od 18. 1. do 22. 1. 2021 Čas za vmesno evalvacijo IP
19. 1. 2021 Ob 16.00 konferenca SŠ
Ob 17.30 popoldanske govorilne ure
5. 2. 2021 Ob 9.00 konferenca doma
12. 2. 2021 Ob 9.00 in 15.00 INFORMATIVNI DAN
13. 2. 2021 Ob 9.00 INFORMATIVNI DAN
16. 2. 2021 Ob 16.00 konferenca SŠ
Od 22. 2. do 26. 2. 2021 ZIMSKE POČITNICE
5. 3. 2021 Ob 9.00 konferenca doma
16. 3. 2021 Ob 16.00 konferenca SŠ
Ob 17.30 roditeljski sestanki za VSE oddelke
2. 4. 2021 Ob 9.00 konferenca doma
5. 4. 2021 VELIKONOČNI PONEDELJEK
20. 4. 2021 Ob 16.00 konferenca SŠ
Ob 17.30 popoldanske govorilne ure
April 2021 Lesariada
April 2021 Festival mode in lepote
Od 26. 4. do 30. 4. 2021 PRVOMAJSKE POČITNICE
7. 5. 2021 Ob 9.00 konferenca doma
18. 5. 2021 Ob 17.00 konferenca SŠ
21. 5. 2021 Ob 14.00 Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike /vse ocene naj bodo zaključene do 20. 5. 2021, do 14.00/
Od 24. 5. do 28. 5. 2021 Priprave na zaključni izpit in poklicno maturo
4. 6. 2021 Ob 9.00 konferenca doma
Od 15. 6. do 29. 6. 2021 Čas za končno evalvacijo IP
Med 15. 6. in 22. 6. 2021 Domski izlet (odvisno od vremena)
22. 6. 2021 Ob 14.00 ocenjevalna konferenca /vse ocene naj bodo zaključene do 22. 6. 2021, do 12.00/
23. 6. 2021 3. športni dan
24. 6. 2021 Podelitev spričeval in proslava – obvestilo sledi
Do nastopa LD Urejanje dokumentacije, organizacijski sestanki, sestanki strokovnih aktivov, strokovni zbor – obvestilo sledi
Od 28. 6 .2020 do 31. 8. 2021 POLETNE POČITNICE

Pripravile:

Bernarda Kokalj, ravnateljica srednje šole in doma

Irena Zgonc, pomočnica ravnateljice srednje šole in doma

Valerija Janhar Černivec, pomočnica ravnateljice srednje šole in doma

 

Ljubljana, junij 2020