DATUM VSEBINA
2. 9. 2019 Prvi šolski dan – obvestilo je na www.zgnl.si
6. 9. 2019 Ob 9.00 konferenca doma
Od 9. 9.  do 13. 9. 2019 Predstavitveni sestanki z dijaki in njihovimi starši
Od 16. 9. do 20. 9. 2019 Pridobitev globalne ocene za dijaka, sestanki za pripravo IP za novince
1. 10. 2019 Ob 17.30 roditeljski sestanki za vse oddelke
4. 10. 2019 Ob 9.00 konferenca doma
15. 10. 2019 Ob 17.00 konferenca SŠ
Od 28. 10 do 1. 11. 2019 JESENSKE POČITNICE
8. 11. 2019 Ob 9.00 konferenca doma
november 2019 Predstavitev izobraževalnih programov SŠ za CKSG Portorož, CSG Maribor, 8. razred ZGNL, 9. razred ZGNL
19. 11. 2019 Ob 16.00 konferenca SŠ
  Ob 17.30 popoldanske govorilne ure
6. 12. 2019 Ob 9.00 konferenca doma
16. 12. 2019 Ob 7.30 skupna konferenca doma in SŠ
Od 25. 12. 2019 do 2. 1. 2020 NOVOLETNE POČITNICE
15. 1. 2020 Ob 14.00 ocenjevalna konferenca /vse ocene naj bodo zaključene do 14. 1. 2020, do 12.00/
  Ob 16.00 Dan odprtih vrat
Od 16. 1. do 24. 1. 2020 Čas za vmesno evalvacijo IP
21. 1. 2020 Ob 16.00 konferenca SŠ
  Ob 17.30 popoldanske govorilne ure
7. 2. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
14. 2. 2020 Ob 9.00 in 15.00 INFORMATIVNI DAN
15. 2. 2019 Ob 9.00 INFORMATIVNI DAN in delovna sobota – nadomeščanje 3. 1. 2019
18. 2. 2019 Ob 17.00 konferenca SŠ
Od 17. 2. do 21. 2. 2020 ZIMSKE POČITNICE
6. 3. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
17. 3. 2020 Ob 16.00 konferenca SŠ
  Ob 17.30 roditeljski sestanki za VSE oddelke
3 . 4. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
13. 4. 2020 VELIKONOČNI PONEDELJEK
21. 4. 2019 Ob 16.00 konferenca SŠ
  Ob 17.30 popoldanske govorilne ure
april 2020 Lesariada
april 2020 Festival mode in lepote
Od 27. 4. do 1. 5. 2020 PRVOMAJSKE POČITNICE
4. 5. – 6. 5. 2020 Tabor za 1. letnike SŠ
8. 5. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
19. 5. 2020 Ob 17.00 konferenca SŠ
20. 5. 2020 Ob 14.00 Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike /vse ocene naj bodo zaključene do 18. 5. 2019, do 12.00/
od 25. – 29. 5. 2020 Priprava na poklucno maturo
5. 6. 2020 Ob 9.00 konferenca doma
od 15. 6. do 29. 6. 2020 Čas za končno evalvacijo IP
med 15. 6. in 22. 6. 2020 Domski izlet (odvisno od vremena)
22. 6. 2020 Ob 14.00 ocenjevalna konferenca /vse ocene naj bodo zaključene do 12.00/
23. 6. 2020 3. športni dan
24. 6. 2020 Podelitev spričeval in proslava – obvestilo sledi
do nastopa LD Urejanje dokumentacije, organizacijski sestanki, sestanki strokovnih aktivov, strokovni zbor – obvestilo sledi