DATUM VSEBINA
1. 9. 2022 Prvi šolski dan, roditeljski sestanki v domu
2. 9. 2022 Izbirne vsebine, priprava na PUD
5. 9. – 7. 9. 2022 Tabor v CŠOD Planica za 3. in 4. letnike
5. 9. 2022 Spoznavanje ZGNL in okolice za 1. letnike
5. 9. 2022 1. Športni dan za 2. in zaključne letnike
5. 9./7.9. – 31. 12. 2022 PUD, SPI 4. letnik
7. 9. – 9. 9. 2022

Tabor v CŠOD Planica za 1. letnike

Tabor v Kocljevini za 1. letnike

12. 9. – 14. 9. 2022 Predstavitveni sestanki z novinci dijaki in njihovimi starši
12. 9. – 16. 9. 2022 Tabor v Kocljevini za dijake
20. 9. 2022 Sestava IP za 1. letnike (razredniki in ŠSS)
20. 9. 2022 Ob 17.30 roditeljski sestanki za VSE oddelke
7. 10. 2022 Ob 9.00 konferenca doma
18. 10. 2022 Ob 17.00 konferenca SŠ
18. 10 .2022 Predstavitev izobraževalnih programov SŠ za CKSG Portorož
26. 10. 2022 2. Športni dan – pohod in plavanje v Atlantisu
31. 10. – 4. 11. 2022 JESENSKE POČITNICE
11. 11. 2022 Ob 9.00 konferenca doma
22. 11. 2022

Ob 16.00 konferenca SŠ

Ob 17.30 popoldanske govorilne ure

14. 11. – 18. 11. 2022 Predstavitev izobraževalnih programov SŠ za CSG Maribor
21. 11. – 25. 11. 2022 Predstavitev izobraževalnih programov SŠ za 8. razred ZGNL, 9. razred ZGNL
28. 11 – 1. 12. 2022 Dan odprtih vrat za strokovne delavce drugih šol (OŠ, SŠ)
2. 12. 2022 Ob 9.00 konferenca doma
izjema 13. 12. 2022 Ob 17.00 konferenca SŠ
23. 12. 2022 Proslava pred praznikom
27. 12. – 30. 12. 2022 NOVOLETNE POČITNICE
6. 1. 2023 Ob 9.00 konferenca doma
10. 1. 2023 Izpolnjevanje obrazca globalnih ocen za novince
12. 1. 2023 Dan odprtih vrat za starše in zainteresirane učence (izvedba samo v ŽIVO)
13. 1. 2023

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja za vse letnike / vse ocene naj bodo zaključene do 13. 1. 2023, do 12.00

Ob 14.00 Ocenjevalna konferenca

16., 17. 1. 2023

23., 24. 1. 2023

30., 31. 1. 2023

Čas za vmesne evalvacije IP
23. 1. – 3. 2. 2023 PUD, SSI 4. letnik
  SloSkills
24. 1. 2023

Ob 17.00 sestanek karierne orientacije za starše in dijake 3. NPI

Ob 18.00 sestanek karierne orientacije za starše in dijake 4. SPI

31. 1. 2023 Ob 17.00 sestanek karierne orientacije za starše in dijake 4. in 5. letnikov SSI in PTI
3. 2. 2023 Ob 9.00 konferenca doma
3. 2. 2023 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
6. 2. – 10. 2. 2023 ZIMSKE POČITNICE
13. 2. – 24. 2. 2023 PUD, SSI 3. letnik
17. 2. 2023 Ob 9.00 in 15.00 informativni dan
18. 2. 2023 Ob 9.00 informativni dan
21. 2. 2023

Ob 16.00 konferenca SŠ

Ob 17.30 popoldanske govorilne ure

27. 2. – 17. 3. 2023 PUD, SPI 3. letnik
3. 3. 2023 Ob 9.00 konferenca doma
6. 3. – 17. 3. 2023 PUD, NPI 3. letnik
20. 3. – 7. 4. 2023 PUD, SPI 2. letnik
21. 3. 2023

Ob 16.00 konferenca SŠ

Ob 17.30 roditeljski sestanki za VSE oddelke

27. 3. – 7. 4. 2023 PUD, NPI 2. letnik
7. 4. 2023 Ob 9.00 konferenca doma
10. 4. 2023 VELIKONOČNI PONEDELJEK
18. 4. 2023

Ob 16.00 konferenca SŠ

Ob 17.30 popoldanske govorilne ure

  Lesariada
  Festival mode in lepote
26. 4. 2023 Pouka prost dan
28. 4. 2023 PRVOMAJSKE POČITNICE
5. 5. 2023 Ob 9.00 konferenca doma
19. 5. 2023

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike / vse ocene naj bodo zaključene do 19. 5. 2023, do 12.00

Ob 14.00 Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike

22. 5. 2023 Podelitev spričeval zaključnim letnikom ob 14.00 in zaključni piknik ob 15.00
22. 5. – 9. 6. 2023 PUD, SPI 1. letnik
23. 5. 2023 Ob 17.00 konferenca SŠ
23. 5. – 26. 5. 2023 Priprave na zaključni izpit in poklicno maturo
25. 5. 2023 Dopolnilni in popravni izpiti za zaključne letnike
Konec maja, začetek junija 2023 Evalvacija IP na RU in v domskih skupinah z vsemi dijaki
2. 6. 2023 Ob 9.00 konferenca doma
Druga polovica junija Domski izlet (odvisno od vremena)
21. 6. 2023 Interesne dejavnosti
22. 6. 2023 3. Športni dan
22. 6. 2023

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za vse letnike / vse ocene naj bodo zaključene do 22. 6. 2023, do 12.00

Ob 14.00 Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike

23. 6. 2023 Podelitev spričeval in proslava
26. 6. 2023 Spomladanski izpitni roki
24. 6. – 31. 8. 2023 POLETNE POČITNICE
 

Urejanje dokumentacije, organizacijski sestanki, sestanki strokovnih aktivov, strokovni zbor – obvestilo sledi

Urejanje učilnic, kabinetov, delavnic

Naročanje materialov in popravil za naslednje šolsko leto

Zaključni piknik in konferenca SŠ

Zaključni domski aktiv izven ZGNL

16. 8. – 27. 8. 2023 Jesenski izpitni rok

28., 29. 8. 2023

 

Končne/začetne evalvacije IP za dosedanje dijake SŠ

Pripravile:

Barbara Lenart Bregar, v. d. ravnateljice srednje šole in doma

Vanja Makarič, pomočnica v. d. ravnateljice srednje šole in doma

Ina Čarić, pomočnica v. d. ravnateljice srednje šole in doma

Mateja Lunar Jemec, pomočnica v. d. ravnateljice srednje šole in doma

 

Ljubljana, avgust 2022