Poteka v skladu z letnim delovnim načrtom.

Dijak jo izvaja v času pouka, po koledarju skozi celo šolsko leto po letnikih in usmeritvah.