V šolskem letu 2019/20 je na srednji šoli na dan 1. 11. 2019 skupaj 127 dijakov v 20 oddelkih.

  oddelki št. dijakov št. v VIP poklicni program razrednik
Srednje strokovno izobraževanje 1.A 5 3 Medijski tehnik Sabina Gramc Lokar
2 Grafični tehnik
2.A 5 5 Medijski tehnik Boštjan Zajc
3.A 6 6 Medijski tehnik Marjeta Klevže
4.A 6 3 Medijski tehnik Bojan Mord
5.A 3
Poklicno tehniško izobraževanje 4.D 5 1 Grafični tehnik Dušan Dvorščak
1 Ustvarjalec modnih oblačil
1 Tehnik računalništva
2 Lesarski tehnik
5.D 4 1 Grafični tehnik Romana Kolar
2 Tehnik računalništva
1 Lesarski tehnik
Nižje poklicno izobraževanje 1.N 9 5 Obdelovalec lesa David Štrukelj
4 Pomočnik v biotehniki in oskrbi
2.N 10 4 Obdelovalec lesa Klemen Žarn
1 Preobikovalec tekstilij
5 Pomočni v biotehniki in oskrbi
2.Nk 4 4 Pomočnik v tehnol. procesih Marjan Korošec
3.Nb 6 6 Pomočni v biotehniki in oskrbi Samo Soderžnik
3.N 5 3 Obdelovalec lesa Goran Bukarica
2 Pomočnik v tehnoloških procesih
Srednje poklicno izobraževanje 1.B 8 4 Mizar Ina Čarić
3 Grafični operater
1 Oblikovalec kovin – orodjar
1.C 10 3 Vrtnar Marjeta Čampa
3 Računalnikar
3 Slaščičar
1 Gastronomske in hotelske storitve
2.B 6 4 Mizar Erika Uršič Modrej
2 Oblikovalec kovin – orodjar
2.C 8 8 Računalnikar Dane Porenta
2.E 7 1 Izdelovalec oblačil Ana Arh
1 Vrtnar
4 Slaščičar
1 Gastronomske in hotelske storitve
3.B 5 1 Izdelovalec oblačil Nataša Strah
1 Oblikovalec kovin – orodjar
2 Slaščičar
1 Mizar
3.C 5 5 Računalnikar Jure Škapin
4.B 6 1 Mizar Katja Kastelic
4 Oblikovalec kovin – orodjar
1 Slaščičar
4.C 7 6 Računalnikar Zorica Maguša
1 Grafični operater Zorica Maguša
SKUPAJ 20 127 127