VIR: Republiški izpitni center

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit v enem od izobraževalnih programov nižjega ali srednjega poklicnega izobraževanja.

Na zaključnem izpitu kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili med procesom izobraževanja in s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem zaključnem izpitu se kandidati lahko zaposlijo brez nadaljnjega formalnega izobraževanja ali usposabljanja (pripravništva), lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje po vertikali.

Drugi dokumenti, ki določajo izvedbo zaključnega izpita:

  • Izpitni katalog za slovenščino in
  • Izpitni katalog za izdelek oziroma storitev in zagovor za ustrezen izobraževalni program.