+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

TERMINSKI NAČRT IZVEDBE  ZAKLJUČNEGA IZPITA (ZI)

Aktivnosti

Kdo/naloge

Roki

Zbiranje predlogov za izdelek  oz. storitve tajnik ŠK ZI do 5. 1. 2024
Pregled in potrditev predlogov za izdelek in seznam mentorjev ŠK ZI do 26. 1. 2024
Objava seznama izdelka oz. storitve  na oglasni deski tajnik ŠK ZI do 29. 1. 2024
Prijava kandidatov – dijakov kandidat pri mentorju, vlogo kandidat odda tajniku ŠK ZI najkasneje do 2. 2. 2024
Potrditev izdelka oz. storitve na

ŠK ZI

ŠK ZI najkasneje do 6. 3. 2024
Izdaja pisnega sklepa kandidatu tajnik ŠK ZI najkasneje do 8. 3. 2024
Navodila za mentorje in zbirna mapa za kandidate tajnik ŠK ZI do 20. 3. 2024
Navodila za izvedbo izdelka oz. storitve mentor kandidatu najkasneje do 20. 3. 2024
Izvedba izdelka oz. storitve kandidat do 15. 5. 2024
Oddaja poročila o izdelku oz. storitve kandidat tajniku ŠK ZI najkasneje do 22. 5. 2024
Priprava na ZI kandidat in mentor od 23. 5. do 28. 5. 2024
prijava k ZI kandidat pri tajniku ŠK ZI dne 22. 5. 2024

od 10.00 do 12.00  

V UČILNICI 21

Izvedba izpitov ZI ŠIK ZI in ŠK ZI Koledar ZI
Zagovor izdelka oz. storitve ŠIK ZI po razporedu

 

ZAČETEK ZAKLJUČNEGA IZPITA v šolskem letu 2023/24

torek, 4. 6. – slovenščina

sreda, 21. 8. – slovenščina

 Opomba:

Datumi za preostale izpite zaključnega izpita

in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu

bodo objavljeni naknadno.

               Tanja Tomšič,
tajnica Šolske komisije za zaključne izpite

 

Dostopnost