+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

V petek, 4. decembra 2020!

Dijaki medijske in grafične usmeritve si boste dogodek ogledali »on line«. Geslo za dostop bo objavljeno ob 11:00, v spletni učilnici Moodle »Animateka«. Povezava bo aktivna le na začetku. Po ogledu programa boste izpolnili vprašalnik, ki bo objavljen na istem mestu, kot geslo. Z rešenim vprašalnikom boste potrdili svojo udeležbo na dogodku. Tudi ta vsebina sodi k interesnim dejavnostim, ki so sestavni del predmetni-kov izobraževalnih programov. Opravljene interesne dejavnosti so pogoj za napre-dovanje v višji letnik.

Povezava do Animateke:
pregledna plošča – predmeti – srednja šola – Animateka

Želimo vam zanimiv petek!

Dostopnost