+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Koledar PUD

KOLEDAR ZA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) ZA ŠOLSKO LETO 2023/24   Oddelek Število ur Število tednov Datum 1. SPI 114 3 20. 5. do 7. 6. 2024 2. SPI 114 3 8. 4. do 26. 4. 2024 3. SPI 114 3 11. 3. do 29. 3. 2024 4. SPI 570 15 5. 9. do 31. 12. 2023 1. NPI 0 0...

Dodatne informacije

Praktično usposabljanje pri delodajalcih lahko dijak opravi v različnih podjetjih iz posameznih strok. Priporočamo opravljanje prakse v domačem okolju, saj tako dijak naveže prve stike v delovnem okolju. Katere poklicne kompetence oziroma katera dela bi dijak lahko...

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

NOVO s klikom na spodnjo povezavo si lahko dokument shranite in ga izpolnjenega pošljite organizatorju praktičnega usposabljanja.   NAJAVA UCNEGA MESTA obrazec   Poteka v skladu z letnim delovnim načrtom. Dijak jo izvaja v času pouka, po koledarju skozi celo...
Dostopnost