+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si
S klikom na povezavo, vas sistem preusmeri na določeno spletno stran, kjer si lahko dokument shranite ali ga natisnete!
 .
..
(predprijavo opravite samo enkrat v dveh letih)
 .
..
(če se prijavljate za opravljanje enega ali več predmetov poklicne mature)
 .
..

                                                        

 

PREDMETNI IZPITNI KATALOGI ZA POKLICNO MATURO 2018

Vir: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2018/programi/PIK/2018.htm

Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2018 objavljamo sicer ločeno, vendar ustrezno povezano z vsakim izobraževalnim programom srednjega strokovnega in poklicno-tehniško izobraževanja ter poklicnim tečajem, ki jih objavljamo na naši spletni strani.
Predmetne izpitne kataloge za poklicno maturo 2018 je treba še povezati z informacijami, objavljenimi v Maturitetnem izpitnem katalogu za poklicno maturo 2018.

Uporaba predmetnih izpitnih katalogov:

  • spomladanski izpitni rok 2018,
  • jesenski izpitni rok 2018 in
  • zimski izpitni rok 2019.

A. SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI POKLICNE MATURE (kot 1. ali 3. predmet)

PREDMET
Predmet Opomba
SLOVENŠČINA
(pdf)
1. Materni jezik
ANGLEŠČINA
(pdf)
3. Tuji jezik; izbirni predmet
MATEMATIKA
(pdf)
3. Izbirni predmet

B. DRUGI (2.) oziroma STROKOVNO-TEORETIČNI IN ČETRTI (4.) PREDMETI POKLICNE MATURE

Vrste izobraževalnih programov:
SSI – srednje strokovno izobraževanje
PTI – poklicno-tehniško izobraževanje
PT – poklicni tečaj

Prilagojeni izobraževalni  programi: 
(SI) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v slovenskem učnem jeziku,
(IS) – izobraževalni program je prilagojen za narodno mešano območje slovenske Istre, izobraževanje se izvaja v italijanskem učnem jeziku,
(DV) – izobraževalni program je prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju.

Izobraževalni programi z enakovrednim izobrazbenim standardom so prilagojeni za dijake s posebnimi potrebami

  • gibalno ovirani,
  • slepi in slabovidni,
  • gluhi in naglušni z govorno-jezikovnimi težavami (GLU, GJM).

Pojasnila:
Polno ime za izobraževalni program je v preglednicah nadomeščeno s skrajšano obliko: program.

Praktični del izpita pri poklicni maturi je lahko:

  • naloga (seminarska, raziskovalna, projektna, itd.),
  • praktični nastop,
  • izdelek oziroma storitev,
  • druge oblike, določene s predmetnim izpitnim katalogom za 4. predmet poklicne mature.
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM)
GRAFIČNI TEHNIK
GRAFIČNI TEHNIK (GLU, GJM)
SSI
SSI
PTI
PTI

7/2015
4/2016
4/2016
4/2016

2. Tehnologija tiska in dodelave
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

 

LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK
LESARSKI TEHNIK (GLU, GJM)
SSI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
110/2010

2. Lesarstvo
4. Izdelek in zagovor

 

MEDIJSKI TEHNIK
MEDIJSKI TEHNIK (GLU, GJM)
SSI
SSI

53/2008
30/2009

2. Medijska in grafična tehnologija
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

 

STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK
STROJNI TEHNIK (IS)
STROJNI TEHNIK (DV)
STROJNI TEHNIK (GLU, GJM)
SSI
SSI
PTI
PTI
PTI
PTI

53/2008
53/2008
53/2008
85/2008
95/2009
110/2010

2. Strojništvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (GLU, GJM)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
SSI
PTI
PTI
PTI
PT

53/2008 in 101/2013
53/2008 in 101/2013
12/2013 in 101/2013
12/2013 in 101/2013
47/2011 in 101/2013

2. Računalništvo
4. Izdelek oziroma storitev in zagovor

Dostopnost