+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

RAZPORED POPRAVNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV V JUNIJSKEM ROKU 2015

 

Predmet in prostor

Datum in čas

UPRAVLJANJE Z UPORABNIŠKO PROGRAMSKO OPREMO – dopolnilni izpit

učilnica št. 26

ponedeljek, 29. 6. 2015 ob 9.00

GRAFIČNA DODELAVA – dopolnilni izpit

grafična delavnica

ponedeljek, 29. 6. 2015 ob 9.00

TISK – dopolnilni izpit

grafična delavnica

ponedeljek, 29. 6. 2015 ob 12.00 in

torek, 30. 6. 2015 ob 9.00

računalniški predmeti:

VZDRŽEVANJE IFORMACIJSKE OPREME – dopolnilni izpit

PROGRAMIRANJE

učilnica št. 1 in št. 26

torek, 30. 6. 2015 ob 9.00

MATEMATIKA

učilnica št. 8 in 13

torek, 30. 6. 2015 ob 9.00

DRUŽBOSLOVJE IN NARAVOSLOVJE

učilnica št. 15

torek, 30. 6. 2015 ob 9.00

SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK – dopolnilni izpit

učilnica št. 20

sreda, 1. 7. 2015 ob 9.00


Predmet in prostor

Datum in čas

SLOVENŠČINA

učilnica št. 19

sreda, 1. 7. 2015 ob 9.00

UMETNOST IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE  – dopolnilni izpit

učilnica št. 6

sreda, 1. 7. 2015 ob 9.00

TISK

učilnica št. 7

sreda, 1. 7. 2015 ob 9.00

računalniški predmeti:

INFORMATIKA S TEHNIŠKIM KOMUNICIRANJEM (ITK)

POSEBNA RAČUNALNIŠKA ZNANJA – odprti kurikul (ODK)

VZPOSTAVITEV OMREŽNIH SERVISEV (VOS)

učilnica št. 1in št. 26

sreda, 1. 7. 2015 ob 9.00

OBDELAVA LESNIH PLOŠČ

lesarska delavnica

sreda, 1. 7. 2015 ob 9.00

MULTIMEDIJSKO OBLIKOVANJE

medijska učilnica

četrtek, 2. 7. 2015 ob 9.00

ČUSTVENO OPISMENJEVANJE – odprti kurikul

učilnica št. 23

četrtek, 2. 7. 2015 ob 9.00

ANGLEŠČINA

učilnica št. 16

petek, 3. 7. 2015 ob 9.00

Opravljanje izpitov je opredeljeno v Pravilniku o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (ur.l, 60/2010).

Nekaj posebnosti:

          Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen.

          V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov.

          Na isti dan lahko dijak opravlja največ izpit ali dele izpita iz enega predmeta.

          Dijak mora opraviti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

V spomladanskem roku lahko opravljate torej največ 2 izpita, zato se lahko prijavite na največ 2 predmeta, ki ne smeta biti v istem dnevu. Za drugačno opravljanje izpitov morate navesti utemeljene razloge in vlogo oddati ravnateljici srednje šole in doma.

Dijaki se morate na izpit prijaviti s prijavnico, ki jo dobite pri vratarici Staši v avli ali pri razrednikih v zbornici srednje šole. Prijavnico oddajte ravnateljici srednje šole in doma ali v tajništvo.

Vsem dijakom želim veliko uspeha.

Ljubljana, 23. junij 2015                                                                

ravnateljica srednje šole in doma Bernarda Kokalj

Dostopnost