+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

V mesecu februarju je 14 dijakov 1. letnikov (1.Fs, 1. Nb, 1.Bm) sodelovalo v projektu »Spodbujajmo prijateljstvo«, ki ga organizira Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje. Rdeča nit natečaja je pogled udeležencev na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj. Namen natečaja je spodbujati dijake k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki.
Mentorici projekta Andreja Lamut Gazvoda in Maruša Jarc Stergar sta za dijake pripravili dve dejavnosti. Prva dejavnost se je izvedla v oddelku na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja, druga pa v oddelkih na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja.

Prva dejavnost je dijake spodbudila k razmisleku o tem kdo vse so naši prijatelji, kaj in koliko nam pomenijo, česa si želimo pri prijateljih in kaj od njih pričakujemo ter katera so prijateljska dejanja.
Dijaki so na to temo izdelali plakat, ki so ga razdelili na 4 dele. Vsebina plakata povzema njihovo razmišljanje o tem:

  • kakšen je pravi prijatelj,
  • kaj reče pravi prijatelj,
  • kakšen ni pravi prijatelj
  • in kaj dela pravi prijatelj?

Na podlagi razmisleka o tem, kaj dela pravi prijatelj smo spodbudili druga dva oddelka na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja k izdelovanju prijateljskih kuponov.
To je bila tudi osrednja tema druge dejavnosti. Tudi ta dva oddelka sta pripravila plakat na temo prijateljstva ter ga obogatila s kuponi, ki jih sedaj (v mesecu marcu)  mimoidoči na oglasni deski srednje šole lahko vzamejo in podarijo svojim prijateljem.

Prijateljski kuponi namreč predstavljajo nabor dejavnosti, idej, aktivnosti in prijateljskih dejanj (npr. potrebujem pomoč pri šolskem delu, vabim te na kolesarski izlet, potrebujem pogovor, rad bi ti zaupal skrivnost, vabim te na sladoled …), ki jih želijo dijaki vključeni v ta projekt razširiti med svoje sovrstnike na srednji šoli.

Oba plakata na oglasni deski srednje šole tako ponujata priložnost vsem dijakom, da izberejo kupon in ga podarijo svojemu prijatelju ter ga  na tak način vnovčijo.

   

Dostopnost