+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Spoštovani dijaki in starši!

Spodaj navajamo nekaj osnovnih informacij o šolski prehrani na srednji šoli Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana.

 1. PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO

V šolskem letu 2023-24 srednja šola prehaja na elektronsko evidentiranje prehrane (malica in kosilo). V ta namen bo na prehrano prijavljen dijak, ki ne biva v domu, dobil svoj ključek, s katerim se bo pred vsakim obrokom evidentiral na napravi ob delilnem pultu. 

Starši oziroma dijaki izpolnite prijavnico na šolsko prehrano. 

Dijaki, ki bivajo v domu so na prehrano prijavljeni avtomatsko.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oziroma staršev, da bodo:

 • spoštovali pravila šolske prehrane,
 • pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
 • šoli plačali prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.
 1. ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Splošno prijavo na prehrano uredi vodja šolske prehrane. Starši oziroma dijaki sami urejajo odjavo obroka preko portala eAsistent. Dostop do portala je mogoč z uporabniškim imenom in geslom, prejetim s strani šole.

Za malice v DD Bežigrad, pa morate odjaviti malico v eAsistentu IN napisati elektronsko sporočilo na odjava.prehrane@zgnl.si.

Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin), če se ga odjavi en dan prej, do 8.00 zjutraj. 

 1. DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano pripravljamo izključno dijakom, katerih starši prinesete ZDRAVNIŠKO POTRDILO otrokovega osebnega zdravnika ali alergologa z navedbo dietne prehrane. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravimo seznam dovoljenih in prepovedanih živil. Dieto lahko ukine samo otrokov zdravnik – v tem primeru morate starši prinesti ustrezno zdravniško potrdilo.

Vse v zvezi z dietno prehrano otroka uredite vsaj 14 dni pred vstopom otroka v šolo oz. vsaj 14 dni prej, preden želite, da vaš otrok dobi prilagojeno prehrano. V nasprotnem primeru dietne prehrane ne moremo zagotoviti, kar pomeni, da starši za prehrano otroka poskrbite sami.

V primeru strogih izločitvenih diet je nujno tudi osebno srečanje z organizatorico šolske prehrane in vodjo kuhinje.

Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti javljati organizatorici šolske prehrane.

Za vsako šolsko leto je potrebno dostaviti novo zdravniško potrdilo.

 1. CENIK ZA ŠOLSKO PREHRANO
 • malica: 3,60 €
 • kosilo: 4,20 €
 1. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Informacije glede uveljavljanja pravice do subvencije šolske prehrane lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oz. na pristojnem centru za socialno delo. 

 1. IZGUBA KLJUČKA

Prvi ključek dobi dijak brezplačno. Brez njega prevzem obroka ni mogoč. Strošek izgubljenega ključka bo zaračunan na položnici za prehrano.

Ključek se ob zaključku šolskega leta vrne, v nasprotnem primeru je potrebno ključek plačati.

V primeru, da prijavljenega obroka dijak ne prevzame, se subvencija ne upošteva in je za obrok potrebno plačati polno ceno.
V primeru, da je dijak odjavljen od obroka in je ugotovljeno, da ga je vseeno prevzel ( dijakom, ki jedo malico v dislociranih enotah, se beleži prehrana ročno), bo obrok dodatno zaračunan na položnici za prehrano. 

Barbara Lenart Bregar

ravnateljica srednje šole in doma

Dostopnost