+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Spodaj navajamo nekaj osnovnih informacij o šolski prehrani na srednji šoli Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana:

1. PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO

Starši oziroma dijaki izpolnite prijavnico na šolsko prehrano.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka oziroma staršev, da bodo:

  • spoštovali pravila šolske prehrane,
  • pravočasno odjavili posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
  • šoli plačali prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.

2. ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE

Starši oziroma dijaki lahko odjavijo posamezni obrok šolske prehrane:

  • preko SMS sporočila na telefonsko številko: 051 679 777
  • preko elektronske pošte: odjava.prehrane@zgnl.si

Posamezni dnevni obrok šolske prehrane je pravočasno odjavljen (tudi v primeru bolezni oziroma izrednih okoliščin), če se ga odjavi na prvi dan odsotnosti učenca, in sicer do 8.00.

Starši oziroma dijaki naj odjavo za daljše časovno obdobje (več kot 1 mesec) sporočijo:

  • preko elektronske pošte: info@zgnl.si

Pri odjavi se sporočijo naslednji podatki:

  • ime in priimek dijaka,
  • letnik,
  • dnevi odjave obrokov (npr. 1. 9.-3. 9. 2022) in
  • podatek, ali ima dijak dietno prehrano.

3. DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano pripravljamo izključno dijakom, katerih starši prinesete ZDRAVNIŠKO POTRDILO otrokovega osebnega zdravnika ali alergologa z navedbo dietne prehrane. Na podlagi zdravniškega potrdila pripravimo seznam dovoljenih in prepovedanih živil. Dieto lahko ukine samo otrokov pediater – v tem primeru morate starši prinesti ustrezno zdravniško potrdilo.

Vse v zvezi z dietno prehrano otroka uredite vsaj 14 dni pred vstopom otroka v šolo oz. vsaj 14 dni prej, preden želite, da vaš otrok dobi prilagojeno prehrano. V nasprotnem primeru dietne prehrane ne moremo zagotoviti, kar pomeni, da starši za prehrano otroka poskrbite sami.

V primeru strogih izločitvenih diet je nujno tudi osebno srečanje z organizatorico šolske prehrane in vodjo kuhinje.

Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti javljati organizatorici šolske prehrane.

Za vsako šolsko leto je potrebno dostaviti novo zdravniško potrdilo.

4. CENIK ZA ŠOLSKO PREHRANO

Cenik za šolsko prehrano najdete na spletni strani ZGNL.

5. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE

Informacije glede uveljavljanja pravice do subvencije šolske prehrane lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oz. na pristojnem centru za socialno delo.

Bernarda Kokalj

ravnateljica srednje šole in doma

Dostopnost