+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
Vojkova cesta 74
1000 Ljubljana

Starši in maturanti zaključnih letnikov

                                                                                     Datum: ponedeljek, 6. oktober 2014

Zadeva: Vabilo na srečanje ob začetku maturitetnega leta 2014/2015

Spoštovani starši in maturanti!
Pred nami je maturitetno leto 2014/2015, v katerega bomo posredno ali neposredno vključeni.

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Pogoji za opravljanje poklicne mature
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:
•    uspešno končal 4. letnik izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja,
•    uspešno končal 2. letnik izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja,
•    zaključil 4. letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj,
•    opravil mojstrski izpit.

Da bi vse potekalo s čim manj zapleti,

Vas vabimo na srečanje (maturanti, starši, razredniki, ravnateljico in tajnikom šolske maturitetne komisije)
v torek, 21. oktobra 2014, ob 15.45 uri v veliki zbornici na upravi.

Po pozdravu ravnateljice, tajnik šolske maturitetne komisije predstavi postopke, izpitne roke in dokumentacijo, ki je potrebna za pristop k izpitom poklicne mature. Srečanje bo trajalo najkasneje do 16.15 ure.

Za dodatne informacij o poklicni maturi, predlagamo obisk naslednjih spletnih strani:
REPUBLIŠKI IZPITNI CENTER: http://www.ric.si/poklicna_matura/splosne_informacije/

ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE-SREDNJA ŠOLA-ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA-POKLICNA MATURA
http://www.zgnl.si/srednja/index.php/poklicna-matura

Vabljeni, da se srečanja udeležimo!

Lepo Vas pozdravljam,

Aleš Zavrl, tajnik šolske maturitetne komisije
(ales.zavrl@zgnl.si)

Dostopnost