+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

AKTUALNO V SREDNJI ŠOLI

RAZPORED POPRAVNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV V JESENSKEM ROKU 2022

Dijaki, ne pozabite se prijaviti na izpite: prijava na izpite Predmet in prostor Datum in čas Matematika - MAT Učilnica št. 8 Učilnica št. 11 Ponedeljek, 22. 8. 2022 ob 9.00   Angleščina - TJA Učilnica št. 16 torek, 23. 8. 2022 ob 9.00   Upravljanje z uporabniško opremo – UUP Učilnica št. 1 torek, 23. 8. 2022 ob 9.00   Posebna znanja računalništva - PZRodk Učilnica št. 1 torek, 23. 8. 2022 ob 9.00   Slovenščina – SLO Učilnica  št. 19 četrtek, 25. 8. 2022 ob 9.00   Vzdrževanje informacijske opreme –  VIO Učilnica št. 25 četrtek, 25. 8. 2022 ob 9.00   Izražanje s sliko in zvokom - ISZ Medijska učilnica četrtek, 25. 8. 2022 ob 9.00   Multimedijska produkcija – MMP Medijska učilnica četrtek, 25. 8. 2022 ob 9.00   Grafično oblikovanje  - GOB Učilnica št. 6 četrtek, 25. 8. 2022 ob 9.00   Interesne dejavnosti - IND   Oddaja po spletu do četrtka, 25. 8. 2022 do 12.00   Programiranje naprav – PRN Učilnica št. 25 Petek, 26. 8. 2022 ob 9.00   Bernarda Kokalj ravnateljica srednje...

ZAHVALA PROSTOVOLJCEM KRVODAJALCEM

Spoštovani dijaki! Zahvaljujemo se vsem dijakom prostovoljcem za izkazano solidarnost in podporo krvodajalstvu v tem šolskem letu. V šolskem letu 2022/2023 bomo na srednji šoli ponovno sodelovali v programu RKS-OZLJ za dijake "Klub 25 in Klub 100 kapljic". Pridružiš se nam lahko tudi ti, če si polnoleten in želiš postati prostovoljec. Mentorici Zorica in Irena

RAZPORED POPRAVNIH IN DOPOLNILNIH IZPITOV V SPOMLADANSKEM ROKU 2022

Predmet in prostor Datum in čas Angleščina - TJA Učilnica št. 16 torek, 28. 6. 2022 ob 9.00 Komunikacija – KOModk Učilnica št. 7 torek, 28. 6. 2022 ob 9.00 Slovenščina – SLO učilnica  št. 19 sreda, 29. 6. 2022 ob 9.00 Čustveno opismenjevanje – ČUSodk Učilnica št. 7 četrtek, 30. 6. 2020 ob 9.00 Socializacijska komunikacija - SOKodk Učilnica št. 7 četrtek, 30. 6. 2020 ob 9.00 Slovenski znakovni jezik - SZJodk Učilnica št. 7 četrtek, 30. 6. 2020 ob 9.00 Upravljanje z uporabniško opremo – UUP Učilnica št. 1 torek, 28. 6. 2022 ob 9.00 Vzpostavljanje podatkovnih baz - VPB Učilnica št. 1 torek, 28. 6. 2022 ob 9.00 Programiranje naprav –  PRN Učilnica št. 25 sreda, 29. 6. 2020 ob 9.00 Vzdrževanje informacijske opreme –  VIO Učilnica št. 1 in št. 25 sreda, 29. 6. 2020 ob 9.00 Načrtovanje in razvoj prog. aplikacij – NPA Učilnica št. 25 sreda, 29. 6. 2020 ob 9.00 Posebna znanja računalništva - PZRodk učilnica št. 1 in št. 25 sreda, 29. 6. 2020 ob 9.00 Izražanje s sliko in zvokom - ISZ medijska...

PRIJAVA na popravne in dopolnilne izpite

Spoštovani dijaki in dijakinje, na spodnji povezavi oddajte svojo prijavo na popravne in dopolnilen izpite. PRIJAVA NA POPRAVNI/DOPOLNILNI IZPIT Želimo vam veliko znanja in učnih uspehov!

ZADNJI DAN POUKA

Petek, 24. 6. 2022, ko je zadnji dan pouka, bo na srednji šoli potekal takole: ob 9.00 do 9.45 je podelitev spričeval pri razrednikih v matičnih učilnicah, ob 9.45 dijaki prevzamejo malico in ob 10.00 bo proslava ob državnem prazniku. VSEM ŽELIMO LEPE POČITNICE!

Vabilo k izpolnjevanju vpisne dokumentacije za šolsko leto 2022/23

Spoštovani bodoči dijaki, sporočamo vam, da ste sprejeti v Srednjo šolo ZGNL. Uradno boste na prijavljen srednješolski program v šolskem letu 2022/2023 in morebitno bivanje v dijaškem domu vpisani po prejetju veljavne odločbe s strani Zavoda RS za šolstvo in izpolnjene vpisne dokumentacije. Takrat boste lahko prejeli tudi potrdila o vpisu. Prosimo vas, da izpolnite obrazce, ki jih potrebujemo ob sprejemu in vpisu novih dijakov in jih elektronsko oddajte najkasneje do 21. 6. 2022. Obrazce najdete na naslednji povezavi vpisni obrazci ali na spletni strani Srednja šola Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Pod naslovom Vpis, programi in predmetniki najdete povezavo Obrazci ob vpisu. Po pošti na naslov (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – vpis v SŠ, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana) pa nam do 21. 6. 2022 vrnite in poleg priložite: 1.Izpolnjen obrazec za prijavo v e- Asistenta (obrazec je v prilogi). 2.Fotokopijo spričevala zaključnega razreda osnovne šole. 3.Fotografijo za dijaško...

Športno – slavnostni dogodek za maturante zaključnih letnikov

V petek, 13. 5. 2022, so razredniki in učitelji pripravili športno slavnostni dogodek za dijake zaključnih letnikov. Bilo nam je zelo lepo.

Sodelovanje dijakov SŠ ZGNL v projektu “Spodbujajmo prijateljstvo”

V mesecu februarju je 14 dijakov 1. letnikov (1.Fs, 1. Nb, 1.Bm) sodelovalo v projektu »Spodbujajmo prijateljstvo«, ki ga organizira Društvo za trajnostni razvoj Sobivanje. Rdeča nit natečaja je pogled udeležencev na prijateljstvo, prijatelje, kaj je bolj pomembno, kaj manj. Namen natečaja je spodbujati dijake k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. Mentorici projekta Andreja Lamut Gazvoda in Maruša Jarc Stergar sta za dijake pripravili dve dejavnosti. Prva dejavnost se je izvedla v oddelku na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja, druga pa v oddelkih na nivoju nižjega poklicnega izobraževanja. Prva dejavnost je dijake spodbudila k razmisleku o tem kdo vse so naši prijatelji, kaj in koliko nam pomenijo, česa si želimo pri prijateljih in kaj od njih pričakujemo ter katera so prijateljska dejanja. Dijaki so na to temo izdelali plakat, ki so ga razdelili na 4 dele. Vsebina plakata povzema njihovo...

Informativni dan za zamudnike

V petek 11.2.2022 in v soboto 12.2.2022 sta srednja šola in dom ZGNL organizirala informativna dneva za vse zainteresirane učence in njihove starše. Prijavljenim udeležencem smo v uvodu predstavili šolanje, sledile so predstavitve poklicnih smeri ter dijaškega doma v družbi učiteljev in vzgojiteljev,  v zaključku pa je potekal pogovor udeležencev z vodstvom in šolsko svetovalno službo. V kolikor ste zamudili naš informativni dan, vas vljudno vabimo k ogledu video posnetka »Predstavitev poklicev« ter video posnetka »Sprehod skozi srednjo šolo (učilnice in delavnice) in dijaški dom«. Predstavitev poklicev Predstavitev poklicev v SZJ Sprehod skozi SŠ in dijaški dom Za dodatna vprašanja glede vpisa v naše srednje šolske programe smo vam šolske svetovalne delavke na voljo na elektronskem naslovu: sssvetovalna@zgnl.si Lepo vas pozdravljamo in želimo uspešen vpis v srednjo šolo!

Vabilo na Informativne dneve srednje šole  Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana

Spoštovani učenci! V petek, 11.2.2022, ob 9. uri in ob 15. uri ter v soboto, 12.2.2022, ob 9. uri bosta srednja šola in dom Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana predstavila vsem zainteresiranim bivanje v dijaškem domu in  programe nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja ter srednjega strokovnega izobraževanja. Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na spletnem dogodku. S klikom na povezavo  http://zgnl.si/informativni-dan/ lahko dostopate do programa in povezav posameznih predstavitev. Program: 9.00-9.50/15.00-15.50 Uvodna predstavitev prilagojenega izobraževalnega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom in manjšim številom dijakov v oddelkih 9.50-10.30/15.50-16.30 Predstavitve poklicnih smeri  v živo 10.30-11.00/16.30-17.00 Vprašanja udeležencev za šolsko svetovalno službo in vodstvo Prosimo vas, da vašo udeležbo potrdite najkasneje do srede, 9.2.2022, na e-naslov: sssvetovalna@zgnl.si. Zraven prosim pripišite, če...

RAVNATELJICA: BERNARDA KOKALJ

E-mail naslov: bernarda.kokalj@zgnl.si
Tel. št.: +386 (1) 5800 511

ODJAVA PREHRANE

SMS sporočila: 051 679 777,
Elektronska pošta: odjava.prehrane@zgnl.si

E-ZBORNICA

E-zbornica

STAREJŠI PRISPEVKI

Arhiv

Zaposleni in aktivi

Zaposleni in aktivi

Na srednji šoli zaposleni učitelji delujejo znotraj različnih strokovnih aktivov.

VEČ …

Izobraževanje odraslih

Vpis, programi in predmetniki

Učenci, ki so uspešno končali osnovno šolsko obveznost in imajo ustrezno odločbo o usmeritvi, se lahko glede na interese, sposobnosti in šolski uspeh odločijo za enega od programov ZGNL.

VEČ …

Obrazci ob vpisu

Zaključek izobraževanja

Zaključek izobraževanja

Šolanje lahko dijaki zaključijo z zaključnim izpitom ali poklicno maturo, odvisno od programa izobraževanja.

Zaključni izpit

Poklicna matura

Delovanje srednje šole

Izobraževanje odraslih

Glede na zanimanje gluhih in naglušnih oseb za pridobitev višje strokovne izobrazbe ali poklicno prekvalifikacijo organiziramo izobraževanjem odraslih v programih srednjega poklicnega in poklicno tehniškega izobraževanja.

VEČ …

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost