+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

ZAKLJUČNI IZPIT 2023/24

torek, 4. 6. – slovenščina

sreda, 21. 8. – slovenščina

RAZPORED ZAKLJUČNIH IZPITOV spomladanski rok 2024 – PRED POPRAVNIMI IZPITI

ROKI ZAKLJUČNEGA IZPITA:

Splošno izobraževalni del:

SLOVENŠČINA

  • PISNI DEL

4. 6. 2024 ob 8.00 pisni izpit iz slovenščine

                                           Prostor: učilnica na SŠ številka sš21

  • USTNI DEL

5. 6. 2024 začetek ob 8.00 Ustni izpit iz slovenščine po razporedu:

Prostor: učilnica na SŠ številka sš19

  1. šolska izpitna komisija za slovenščino

8:00                 568/4

8:30                 575/11

9:00                 574/10

9:30                 585/21

  1. šolska izpitna komisija za slovenščino

10:00               565/1

10:30               569/5

11:00               554/8

USTNI ZAGOVORI IZDELKOV OZIROMA STORITEV

Praktični del:

Kandidati v smeri pomočnik v biotehniki opravljajo izvedbo in zagovor izdelka od 3. 6.  do 14. 6. 2024  v enem ali dveh dnevih.

Zagovor izdelka:

  1. 6. ̶ 14. 6. 2024 za programe: oblikovalec lesa, računalnikar, mizar, izdelovalec oblačil, vrtnar, grafični operater, pomočnik v biotehniki in oskrbi PO RAZPOREDU.

ŠOLSKE IZPITNE KOMISIJE (ŠIK ZI) in RAZPORED ZAKLJUČNIH IZPITOV

  1. Komisija za izdelek oziroma storitev in zagovor za program Grafični operater

ZAGOVOR IZDELKA OZ. STORITVE

Dijak: 568/4

Datum: 3. 6. 2024 ob 10.30

Prostor: grafična delavnica na SŠ

  1. Komisija za izdelek oziroma storitev in zagovor za program Računalnikar          

ZAGOVOR IZDELKA OZ. STORITVE

Dijak: 566/2

Datum: 6. 6. 2024 ob 8.00

Prostor: sš26

Dijak: 569/5

Datum: 6. 6. 2024 ob 8.30

Prostor: sš26

Dijak: 569/5

Datum: 6. 6. 2024 ob 9.00

Prostor: sš26

Dijak: 570/6

Datum: 6. 6. 2024 ob 9.30

Prostor: sš26

Dijak: 565/1

Datum: 6. 6. 2024 ob 9.30

Prostor: sš26

  1. Komisija za izdelek oziroma storitev in zagovor za program MIZAR in OBDELOVALEC LESA

ZAGOVOR IZDELKA OZ. STORITVE

Dijak: 574/10

Datum: 7. 6. 2024 ob 11.00

Prostor: mizarska delavnica na SŠ

Dijak: 575/11

Datum: 7. 6. 2024 ob 11.45

Prostor: mizarska delavnica na SŠ

  1. Komisija za izdelek oziroma storitev in zagovor za program VRTNAR ̶                    2 kandidata in Pomočnik v biotehniki in oskrbi

ZAGOVOR IZDELKA OZ. STORITVE

Dijak: 585/21

Datum: 7. 6. 2024 ob 8.00

Prostor: vrtnarska delavnica na SŠ

Dijak: 586/22

Datum: 7. 6. 2024 ob 8.45

Prostor: vrtnarska delavnica na SŠ

Dijak: 587/23

Datum: 7. 6. 2024 ob 9.30

Prostor: vrtnarska delavnica na SŠ

 

  1. Komisija za izdelek oziroma storitev in zagovor za program PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ

ZAGOVOR IZDELKA OZ. STORITVE

Dijak: 583/19

Datum: 3. 6. 2024 ob 8.00

Prostor: sš04

  1. Komisija za izdelek oziroma storitev in zagovor za program Pomočnik v biotehniki in oskrbi

ZAGOVOR IZDELKA OZ. STORITVE

Dijak: 581/17

Datum: 6. 6. 2024 ob 8.00

Prostor: kuhinja DD Bežigrad

Dijak: 582/18

Datum: 6. 6. 2024 ob 11.00

Prostor: kuhinja DD Bežigrad

***

Dijak: 576/12

Datum: 7. 6. 2024 ob 8.00

Prostor: kuhinja DD Bežigrad 

***

Dijak: 577/13

Datum: 14. 6. 2024 ob 8.00

Prostor: kuhinja DD Bežigrad 

Dijak: 578/14

Datum: 14. 6. 2024 ob 11.00

Prostor: kuhinja DD Bežigrad 

Prosimo za obvezno prisotnost vsakega dijaka vsaj 20 minut pred napovedanim zagovorom!

SEZNANITEV KANDIDATOV O USPEHU NA ZAKLJUČNEM IZPITU: 24. 6. 2024 ob 11.30 v zbornici na Upravi

Tanja Tomšič, tajnica ŠK ZI

 

TERMINSKI NAČRT IZVEDBE  ZAKLJUČNEGA IZPITA (ZI)

Aktivnosti

Kdo/naloge

Roki

Zbiranje predlogov za izdelek  oz. storitve tajnik ŠK ZI do 5. 1. 2024
Pregled in potrditev predlogov za izdelek in seznam mentorjev ŠK ZI do 26. 1. 2024
Objava seznama izdelka oz. storitve  na oglasni deski tajnik ŠK ZI do 29. 1. 2024
Prijava kandidatov – dijakov kandidat pri mentorju, vlogo kandidat odda tajniku ŠK ZI najkasneje do 2. 2. 2024
Potrditev izdelka oz. storitve na

ŠK ZI

ŠK ZI najkasneje do 6. 3. 2024
Izdaja pisnega sklepa kandidatu tajnik ŠK ZI najkasneje do 8. 3. 2024
Navodila za mentorje in zbirna mapa za kandidate tajnik ŠK ZI do 20. 3. 2024
Navodila za izvedbo izdelka oz. storitve mentor kandidatu najkasneje do 20. 3. 2024
Izvedba izdelka oz. storitve kandidat do 15. 5. 2024
Oddaja poročila o izdelku oz. storitve kandidat tajniku ŠK ZI najkasneje do 22. 5. 2024
Priprava na ZI kandidat in mentor od 23. 5. do 28. 5. 2024
prijava k ZI kandidat pri tajniku ŠK ZI dne 22. 5. 2024

od 10.00 do 12.00  

V UČILNICI 21

Izvedba izpitov ZI ŠIK ZI in ŠK ZI Koledar ZI
Zagovor izdelka oz. storitve ŠIK ZI po razporedu

 

 Opomba:

Datumi za preostale izpite zaključnega izpita

in datum seznanitve kandidatov z uspehom pri zaključnem izpitu

bodo objavljeni naknadno.

               Tanja Tomšič,
tajnica Šolske komisije za zaključne izpite

 

Dostopnost