+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Spoštovani bodoči dijaki,

sporočamo vam, da ste sprejeti v Srednjo šolo ZGNL. Uradno boste na prijavljen srednješolski program v šolskem letu 2022/2023 in morebitno bivanje v dijaškem domu vpisani po prejetju veljavne odločbe s strani Zavoda RS za šolstvo in izpolnjene vpisne dokumentacije. Takrat boste lahko prejeli tudi potrdila o vpisu.

Prosimo vas, da izpolnite obrazce, ki jih potrebujemo ob sprejemu in vpisu novih dijakov in jih elektronsko oddajte najkasneje do 21. 6. 2022. Obrazce najdete na naslednji povezavi vpisni obrazci ali na spletni strani Srednja šola Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. Pod naslovom Vpis, programi in predmetniki najdete povezavo Obrazci ob vpisu.

Po pošti na naslov (Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana – vpis v SŠ, Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana) pa nam do 21. 6. 2022 vrnite in poleg priložite:

1.Izpolnjen obrazec za prijavo v e- Asistenta (obrazec je v prilogi).
2.Fotokopijo spričevala zaključnega razreda osnovne šole.
3.Fotografijo za dijaško izkaznico, v kolikor boste to želeli (fotografija, ki se uporablja za izdelavo osebnih dokumentov). Strošek izdelave izkaznice je 4,20 evrov, poravnali ga boste po položnici. Na zadnjo stran fotografije napišite ime in priimek dijaka/dijakinje.

Za vse dodatne informacije sta na razpolago šolski svetovalni delavki:

Bernarda Banko: elektronski naslov bernarda.banko@zgnl.si oz. tel. 01/58 00 596,
Katja Frangež, elektronski naslov katja.frangez@zgnl.si oz. tel. 01/58 00 516.

Želimo vam uspešen zaključek in mirne počitnice.

Dostopnost