Spoštovane bodoče dijakinje in dijaki,
 
prosimo vas, da izpolnite spodnje obrazce, ki jih potrebujemo ob sprejemu in vpisu novih dijakinj in dijakov. Izpolnjevanje obrazcev je mogoče od 10. 6. do 13. 6. 2024.
Vpisi v srednjo šolo bodo potekali osebno med 17. 6. in 19. 6. 2023 v prostorih svetovalne službe SŠ ZGNL. Vabilo za vpis boste prejeli po e-pošti in po navadni pošti na vaš domač naslov.
Na vpis ste vabljeni dijaki in dijakinje s starši. S seboj prinesite:
1. Fotokopijo spričevala zaključnega razreda.
2. Novejšo fotografijo za dijaško izkaznico, v kolikor boste to želeli (fotografija, ki se uporablja za izdelavo osebnih dokumentov). Strošek izdelave boste poravnali po položnici. Na zadnjo stran fotografije napišite ime in priimek dijaka/dijakinje.
Za vse dodatne informacije so vam na razpolago šolske svetovalne delavke:
Nataša Smerdelj Šubelj, elektronski naslov natasa.smerdelj.subelj@zgnl.si oz. tel. 01/58 00 596,
Metka Jagodic, elektronski naslov metka.jagodic@zgnl.si oz. tel. 01/58 00 504,
Ronja Pušnik, elektronski naslov ronja.pusnik@zgnl.si oz. tel. 01/58 00 504.
Želimo vam uspešen zaključek in se vidimo na vpisu.
  1. Evidenčni list
  2. Zdravstveni obrazec
  3. Obrazec za športno vzgojni karton
  4. Soglasje staršev oz. skrbnikov
  5. Soglasje za možnost izmenjave osebnih podatkov o mladostniku
  6. Soglasje za obdelovanje osebnih podatkov v okviru uporabe IKT storitev na ZGN Ljubljana
  7. Naročilnica za učbenike iz učbeniškega sklada

 

Bodoči dijaki NPI, SPI in SSI izpolnite še prijavnico za spoznavni tabor:

  1. Prijavnica za spoznavni tabor 2024/25

 

Seznam šolskih potrebščin