+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

Spoštovani dijaki in starši!

Spodaj navajamo nekaj osnovnih informacij o šolski prehrani na srednji šoli Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana: 1. PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO PREHRANO Starši oziroma dijaki izpolnite prijavnico na šolsko prehrano. S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost dijaka...

Spoštovani dijaki in dijakinje!

člen Zakona o gimnazijah in 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju določata, da šole vodijo evidence podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških (telesnih) značilnostih dijakov in dijakinj (v nadaljevanju športno vzgojni karton). Zbrane podatke...

Spoštovani starši!

V okviru zdravstvene enote ZGNL strokovni delavci izvajajo individualno surdopedagoško – logopedsko, specialnopedagoško, psihološko, klinično psihološko, klinično logopedsko dejavnost, delovno terapijo in fizioterapijo in otorinolaringološko dejavnost za otroke,...
Dostopnost